Fulufallen

Fulufallen är en av många ännu oupptäckt naturpärla. Här kan man beskåda hur
Fulubågan, på en sträcka av ca 400 meter, kastar sig utför inte mindre än 8 forsar och fall med en sammanlagd fallhöjd på ca 80 meter.